Vernostný program

                  

Zákazník je vždy na prvom mieste

Spoločnosť TOP FARMA si plne uvedomuje, že zákazník je vždy na prvom mieste našej pozornosti v lekárenskom businesse. Náš spoločný profit v aliancii môže byť realizovaný len vďaka našim zákazníkom.

Vernostný program pre zákazníkov

TOP FARMA pripravuje pre aliančné lekárne exkluzívny vernostný program s mnohými výhodami pre zákazníkov i pre prevádzkovateľov aliančných lekární.
V spoločnosti TOP FARMA sme si veľmi dobre vedomí potreby pracovať so zákazníkom a ponúkať mu unikátne a personalizované poradenstvo a nákupné možnosti.

Vernostný program bude čoskoro spustený pre všetkých aliančných partnerov. Všetci naši partneri budú včas informovaní.