Prečo byť v aliancii?

                  

Nezávislým lekárňam v aliancii ponúkame

  • Účasť v obchodnom modely, založenom na partnerstve a vzájomnej spolupráci pri nákupe konkrétnych liečivých prípravkov, OTC a doplnkov výživy vybraných samotnými nezávislými lekárnikmi
  • Významne si zlepšiť vlastné finančné zdravie vďaka výrazne výhodnejším nákupným obchodným podmienkam u konkrétnych vybraných produktov bez nutnosti zmeny výrobcu a dodávateľa
  • Rozsiahle marketingové aktivity postavené na sile a možnostiach aliančnej sieti
  • Prístup k zdrojom riadenia za účelom optimalizácie obchodných výsledkov a schopnosť využívať výhody vyplývajúce z členstva, a pritom si zachovávať stále svoju nezávislosť
  • Zníženie nákladov na pracovný kapitál investovaný do skladových zásob
  • Zvýhodnené komerčné platobné podmienky oproti bežnému obchodno – distribučnému modelu
  • Zaistiť dostatočné a kedykoľvek dostupné zásoby vybraných produktov
  • Možnosť hrať aktívnejšiu úlohu pri vytváraní a poskytovaní verejnej zdravotnej starostlivosti a zvyšovať tak svoju kúpnu a vyjednávaciu silu
  • Koncept spolupráce je založený na princípe aliančného nákupného reťazca a na vašej plnej a dlhodobej spokojnosti.

Pokiaľ vás zaujíma viac informácií, čo sme schopní priniesť aj vašej lekárni, neváhajte nás kontaktovať v sekcii Kontakty.