Pre lekárnikov

                  

TOP FARMA funguje ako aliančné zoskupenie nezávislých lekární

Členstvo v aliančných zoskupeniach neznamená pre nezávislé lekárne žiadne zmeny v ich majetkových právach ani v právach a povinnostiach vo vzťahoch k ostatným subjektom. TOP FARMA nie je spojená so žiadnym subjektom na distribučnom a farmaceutickom trhu.

TOP FARMA pracuje so svojimi členmi na

 • Správe nákladov
 • Riadení vzťahov so zákazníkmi / pacientmi
 • Vyjednávaní exkluzívnych nákupných podmienok
 • Systéme vzdelávania
 • Riadení vnútorných procesov lekárne
 • Riadení predaja, profitability predaja a lekárenského marketingu
 • Poskytovaní lekárenskej starostlivosti

Koncept spolupráce a jeho výhody pre lekárnikov

Koncept spolupráce bol navrhnutý a vyvinutý s cieľom pokryť špecifické a aktuálne potreby segmentu nezávislých lekární, medzi ktoré v súčasnej chvíli patrí finančné zdravie, udržanie suverenity a autonómie v riadení svojej lekárne a získania dlhodobej konkurenčnej výhody, ktorá zaistí zvýšenie atraktivity a perspektívnosti lekárne a motiváciu jej personálu.

Na príprave konceptu sa podieľali odborníci z oblasti farmácie, zdravotníctva, financií a práva a každý z nich do konceptu vniesol výnimočný rozsah svojich znalostí, unikátne a rozmanité skúsenosti a osobné nasadenie a záujem v snahe nájsť riešenie vašich aktuálnych potrieb nezávislých lekárnikov.

Spolupráca prináša významné a rozmanité výhody

Koncept spolupráce je založený na princípe aliančného nákupného reťazca a na plnej a dlhodobej spokojnosti. Vďaka neustálej snahe spoločnosti TOP FARMA o rozširovanie a prehlbovanie výhod partnerstva otvára koncept spolupráce nezávislým lekárnikom stále nové príležitosti.

Nezávislým lekárňam v aliancii umožňujeme:

 • Účasť v obchodnom modely založenom na partnerstve a vzájomnej spolupráci pri nákupe konkrétnych liečivých prípravkov, OTC a doplnkov stravy vybranými samotnými nezávislými lekárnikmi
 • Významne si zlepšiť hospodárenie lekárne vďaka exkluzívnym nákupným podmienkam u konkrétnych vybraných produktov bez nutnosti zmeny výrobcu a distribútora
 • Rozsiahle marketingové aktivity postavené na sile a možnostiach aliančnej sieti
 • Prístup k zdrojom riadenia za účelom optimalizácie obchodných výsledkov a schopnosť využívať výhody plynúce z členstva, pričom si zachovávať stále svoju nezávislosť
 • Zníženie nákladov na pracovný kapitál investovaný do skladových zásob
 • Zvýhodnené komerčné platobné podmienky oproti bežnému obchodno-distribučnému modelu
 • Zaistenie dostatočnej a kedykoľvek dostupnej zásobe vybraných produktov
 • Možnosť hrať aktívnejšie rolu pri vytváraní a poskytovaní verejnej zdravotnej starostlivosti a zvyšovať tak svoju kúpnu a vyjednávaciu silu
 • Koncept spolupráce je založený na princípe aliančného nákupného reťazca a plnej a dlhodobej spokojnosti

Čo rozhodne nepatrí medzi piliere konceptu spolupráce?

 • Našim poslaním nie je meniť vaše chovanie, výrobcu a dodávateľa, ale pomáhať a posilovať stav hospodárenia a vlastné postavenie na trhu
 • Nie sme distribútorom. Dodávky vybraných produktov pre vás zaisťuje vami preferovaný dodávateľ (distribútor)