Lekárenská starostlivosť

                  

Konkurenčné prostredie medzi lekárňami v súťaži o pacienta

TOP FARMA prináša svojim členom know-how, ako zvýšiť svoju konkurencieschopnosť zameraním sa na svojich zákazníkov / pacientov v oblasti hodnotovo orientovanej lekárenskej starostlivosti. Pre tieto účely pripravuje projekty lekárenskej starostlivosti a disease managementu, ktoré poskytujú ich zákazníkom / pacientom informácie a služby týkajúce sa jednotlivých zdravotníckych tém a indikácií s dôrazom na možnosti ich riešení v lekárňach.

Zvyšuje úroveň zamestnancov členských lekární v oblasti pro-pacientskej komunikácie a poskytovanie konzultačných služieb. Vďaka týmto kompetenciám sú lekárne vnímané ako odborné a zároveň priateľské prostredie, do ktorého sa zákazníci radi vracajú.

Využívajú spoluprácu zdravotníckych odborníkov pre podporu projektov lekárenskej starostlivosti a disease managementu nielen v lekárňach, ale v budúcnosti aj na klientskom portáli spoločnosti TOP FARMA.

Spolupráca s výrobcami a dodávateľmi

Partnerstvo a spolupráca so spoločnosťou TOP FARMA umožňuje vynikajúcu a významnú možnosť všetkým výrobcom a dodávateľom, ktorí hľadajú cestu, ako posilniť svoje postavenie na trhu nezávislých verejných lekární a chcú efektívne a eticky spolupracovať s prestížnymi nezávislými lekárnikmi zo Slovenskej Republiky.

Naša spolupráca celkom zásadným spôsobom pomáha výrobcom a dodávateľom splniť ich marketingové a obchodné ciele a dosiahnuť strategický zámer a plánovaný hospodársky výsledok. Posilňuje obchodné partnerstvo, etickú a obojstranne výhodnú spoluprácu.

Čo spolupráca ponúka výrobcom a dodávateľom:

  • Rýchly prístup k tradične rozdelenému trhu lekární v Slovenskej  Republike
  • Zvýšenie trhového podielu a penetrácia  na nasýtenom trhu
  • Zvýšenú lojalitu svojich vlastných zákazníkov a získanie nových vďaka  silnej konkurenčnej výhode
  • Cielenejší prístup k propagačným aktivitám u vybraných produktov